L’aportació de la Renaixença valenciana als terratrèmols d’Andalusia (1885)

La campanya de solidaritat amb Andalusia engegada a Catalunya a propòsit dels terratrèmols que en desembre de 1884 assolaren Màlaga i Granada, i de la qual potser siga el major exponent el poemari Caritat, de Jacint Verdaguer, gaudí d’un cert ressò al País Valencià. Gràcies a l’epístola –a hores d’ara inèdita– que Teodor Llorente adreçà el 12 de gener de 1885 a Vicent W. Querol sabem que, pocs dies abans, Francesc Matheu li havia demanat que ell i Querol escrigueren «quatre ralles en vers ó en prosa» que serien destinades a «un periódico ilustrado para lo de Andalucía», ben probablement l’«Album artístich y autográfich á favor de las víctimas dels terratrèmols» que sota el títol de Charitas anunciaria el núm. d’Ilustració Catalana corresponent al 15 de gener.

Com a fruit d’aquella petició, els poetes valencians redactaren dues composicions: la de Llorente, titulada «De València», veié la llum al suplement del núm. XXIV de La Ilustración Española y Americana (primer trimestre de 1885), i al·ludia tant als terratrèmols d’Andalusia com a les inundacions que, en terres valencianes, havia provocat el riu Xúquer en novembre de 1884; la de Querol, titulada «Los terratrèmols d’Andalusia», fou publicada a l’Almanaque de Las Provincias per a 1886, i se centrava en els devastadors efectes que hi havien ocasionat els moviments sísmics.

Finalment, cal apuntar que tant la funció de carnestoltes de Lo Rat Penat com l’edició dels Jocs Florals de València corresponents a 1885 varen tenir caràcter caritatiu. Cosa que comportà que, en el cas del certamen literari, per primera vegada i de manera excepcional, s’hi cobrara entrada; i que, segons anuncià en els dies previs l’entitat convocant, la recaptació fóra destinada «al socós dels perjudicats per les inundacions d’esta província y per los terratrèmols de Andalucia».

Tornar a llistat de comunicacions »

Compartir en twitter Compartir en facebook
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Ministerio de Cultura
Espais escrits
Unnim