Cātedra Verdaguer d'Estudis Literaris de la UVic

La Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris (CVEL) és un centre de recerca sobre literatura contemporània i, per tant, també de divulgació i de difusió. Té com a missió estudiar i estimular l'interès per la literatura en general, per bé que se centra de manera especial en la catalana. Tot fet literari universal i tots els gèneres entren en el camp d'acció de la Càtedra, i no cal dir que té una dedicació particular a Jacint Verdaguer i a tota la literatura osonenca (que té figures tan destacades com ara Segimon Serrallonga, Miquel Martí i Pol, Emili Teixidor o M. Àngels Anglada).

La CVEL col·labora estretament amb la Societat Verdaguer amb la qual coorganitza el VIII Col·loqui Internacional Verdaguer. La mirada social de Verdaguer. De Caritat (1885) a En defensa pròpia (1897) en el qual s’emmarca el projecte. Ambdues entitat tenen un conveni de col·laboració amb la FJV i han participat especialment en l’àmbit de recerca del projecte.

www.uvic.cat
www.societatverdaguer.cat

Compartir en twitter Compartir en facebook
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Ministerio de Cultura
Espais escrits
Unnim