Un sisme devastador

Els estralls de la catàstrofe van ser immensos. La dificultat per accedir al lloc dels fets i el caos dels primers moments fan que la quantificació i la descripció dels danys variïn segons les fonts. La magnitud de la tragèdia va ser difícil de valorar i molts relats de l’època coincideixen en la xifra de cap a 800 persones mortes i una estimació de gairebé 1.500 ferits.

Van quedar destruïdes unes 4.440 cases i se’n van malmetre 13.000. El nombre d’edificis enderrocats a cada nucli de població va dependre de la intensitat del sisme però també de les característiques constructives i del lloc on estaven assentats els edificis.

Arenas del Rey (Granada) fou un dels pobles més afectats. En 25 segons es van desplomar 350 edificis i van quedar sepultades 320 persones de les quals van morir 140.

A Alhama (Granada) van caure un miler de cases i el 20 de gener s’havien extret 330 cadàvers.

A Vélez-Málaga (Màlaga) amb 15 o 16 segons, el poble va quedar devastat. Es van enderrocar cap a 500 cases i la resta van quedar gairebé inhabitables.

LA CUERETA

Era al cor de la hivernada;

la terra, viuda del sol,

plorava trista, abrigada

de neu freda amb un llençol.

 

Una cuereta airosa

volava per uns conreus;

de glaç tot era una llosa

on se gelaven sos peus.

 

Demanava abric als arbres,

estaven sense brancall,

ses soques eren de marbres,

sa brostada de cristall.

Compartir en twitter Compartir en facebook
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Ministerio de Cultura
Espais escrits
Unnim