L'alarma creix al crit de Caritat

El dia 29 de desembre La Vanguardia es feia ressò de la catàstrofe. A partir del dia 1 de gener diversos mitjans obrien subscripcions d’urgència per socórrer els damnificats. Les descripcions eren crues ja que calia convèncer els lectors amb les paraules.

Las desgracias ocurridas en Andalucía a consecuencia de los terremotos han excitado la caridad general. De todos los paises se manda dinero y objetos para socorrer a las víctimas.
(La Vanguardia, 09.01.1885)

La Renaixensa. Diari de Catalunya va conèixer de primera mà els fets ja que hi tenia, casualment, el periodista i corresponsal barceloní Josep Reig (1866-1911) que envià amb urgència els primers telegrames i cròniques dels fets.

El dia 3 de gener la Gaceta de Madrid publicava un Reial Decret signat pel president del Consell de Ministres, Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), en el qual decretava la creació d’una Junta Provincial d’auxili a les víctimes dels terratrèmols i demanava a les Diputacions Provincials i als Ajuntaments del regne de subscriure’s a les llistes de donacions. En el mateix document es convidava els funcionaris dels diversos ministeris a dedicar el seu sou del mes de febrer íntegre a les víctimes. També s’autoritzava els representants d’Espanya a l’estranger per recollir fons en aquells països per als damnificats.

La reacció, tant a nivell nacional com internacional, va ser espectacular. Es calcula que es van arribar a recaptar, al canvi en la moneda actual, uns 60.000 € que distribuïts per la Comisaría Regia van permetre socórrer els damnificats i reconstruir els edificis civils, públics i eclesiàstics de les poblacions afectades.

Compartir en twitter Compartir en facebook
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Ministerio de Cultura
Espais escrits
Unnim