Les primeres imatges dels terratrèmols

Els diaris, a mesura que s’anava coneixent la desgràcia, havien de recórrer a la descripció descarnada de les experiències personals dels afectats per tal de transmetre la magnitud de la tragèdia. La capacitat d’informar el lector per mitjà de la fotografia impresa encara trigaria a arribar.

En aquell moment només la premsa il·lustrada tenia els recursos tècnics per a poder reproduir gravats a les seves pàgines. La premsa es va afanyar a enviar corresponsals, artistes i fotògrafs als pobles afectats per aconseguir apunts i fotografies que servirien com a cròniques gràfiques, i tindrien així un major impacte que la simple descripció.

El 15 de gener de 1885 sortia imprès a La Ilustración Española y Americana (Madrid) el primer dibuix al natural que mostrava les conseqüències del terratrèmol. Aquest diari va anar il·lustrant el patiment i la necessitat d’ajudes de la població amb la reproducció dels gravats obtinguts de les notes i dibuixos enviats des de les províncies de Granada i Màlaga.

no hemos perdonado diligencia, actividad ni sacrificios: [...] nuestro corresponsal en Granada, D. Paulino Ventura Sabatel comisionó a dos jóvenes dibujantes granadinos, los Sres. Medina y Rivas, para que copiasen del natural, como humanamente fuera posible, las ruinas de Alhama y Albuñuela, con el objeto de que expusiéramos a nuestros constantes subscriptores el aspecto que ofrecían aquellos montones de escombros, en los primeros momentos, digámoslo así, del terremoto.
(La Ilustración Española y Americana, 15.01.1885)
Compartir en twitter Compartir en facebook
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Ministerio de Cultura
Espais escrits
Unnim