El naixement del Fotoperiodisme a Espanya

Les revistes il·lustrades, amb projecció internacional i en especial a l’Amèrica hispana, van tenir un paper molt important en la difusió gràfica dels terratrèmols i van estimular el naixement del fotoperiodisme a l’estat.

hoy empezamos a consignarlos por medio del grabado, reproduciendo […] tres fotografías directas de D. J. Oses, artista malagueño
(La Ilustración Española y Americana, 22.01.1885)

L’editor i impressor Lluís Tasso i Serra, propietari de La Ilustración.Revista Hispano-Americana (Barcelona), havia enviat al lloc dels fets Heribert Mariezcurrena, un dels fotògrafs més importants del tombant de segle que també treballava per a la revista La Renaixensa. Mariezcurrena es va implicar profundament i personalment amb les víctimes del terratrèmol presidint alguns dels actes socials que es van fer a la capital catalana entorn el succés.

La Ilustración. Revista Hispano-Americana reproduí els fotogravats considerats com el primer reportatge fotogràfic publicat a Espanya.

La carencia absoluta de buenos caminos y sobretodo la crudeza del tiempo, han retardado por algunos días la publicación de tan interesantes asuntos. Bien hubiéramos podido, como otros muchos, inventar escenas é imaginar desastres, dándolos como copia del natural; pero la serenidad de nuestra publicación nos ha hecho esperar antes que recurrir á tales medios.
(La Ilustración. Revista Hispano-Americana, 01.02.1885)

Amb la incorporació de les fotografies als diaris i setmanaris, molts corresponsals es convertiren en fotoperiodistes, encarregats de cobrir gràficament una notícia, i així va néixer un nou perfil professional.


Compartir en twitter Compartir en facebook
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Ministerio de Cultura
Espais escrits
Unnim