260 duros per als damnificats

El llibre conté poesies de temàtica religiosa de caràcter místic com «Amor», «La rosa marcida» o «Mane nobiscum, Domine», de tipus moral com «Lo rector de Vilanova» o de caràcter edificant com «Amor de mare» i «Amor de fill». També n’hi ha sobre la Mare de Déu de Montserrat, «La mort de l’escolà», i un altre d’agraïment «Als catalans de Filipines que m’han enviat una corona de llorer d’argent».

Hi trobem també poemes de circumstàncies, com «A la mort de D. Antoni López», i de temàtica civil, com «L’heura», centrat en un tema tan romàntic com és el de les ruïnes, o una «tradició empordanesa», en el cas del poema narratiu «Lo bruel».

L’aplec Caritat es va posar a la venda el 30 de gener de 1885, molt abans que altres publicacions benèfiques impulsades des de Barcelona.

En va pagar l’edició el mateix Jacint Verdaguer i es venia a 4 rals. El benefici que donà, segons el mateix autor, va ser de «260 duros», o sigui uns 9 €, que es van enviar a Andalusia.

Compartir en twitter Compartir en facebook
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Ministerio de Cultura
Espais escrits
Unnim