L'Atlāntida brama i braceja des del fons del mar andalús

L’any dels terratrèmols d’Andalusia el periodista i professor granadí Francisco Díaz Carmona (Motril, Granada, ~1849- 1916) acabava de traduir el poema èpic La Atlántida de Jacint Verdaguer. En la primera edició de Caritat Verdaguer dedica el darrer poema al seu traductor andalús. Duu per títol «La veu de l’Atlàntida» i explica que els titans enfonsats al fons del mar braolen i demanen ajuda a Espanya.

Les primeres relacions epistolars entre l’escriptor i el traductor es poden documentar l’any 1879 quan Díaz Carmona li adjunta, en una carta, la traducció al castellà del Cant VII «Coro de islas griegas» de L’Atlàntida. Ambdós varen mantenir una relació epistolar de gairebé deu anys i van travar, segons es desprèn de les cartes, una relació personal ja que parlen de temes familiars, també de temes polítics però sobretot les converses són de caràcter professional.

L’admiració que Díaz Carmona sent pel poeta català es fa evident en les diverses revistes en què col·labora. Fou en la revista catòlica de Madrid La Ciencia Cristiana on va publicar la seva traducció de La Atlántida (1884) i un assaig sobre l’obra. Del carteig es dedueix que va haver de realitzar un esforç econòmic considerable per editar la seva traducció i que no va poder publicar una versió bilingüe. Es coneix, també, que va fer-ne una tirada de mil exemplars, que es venien al preu de quatre pessetes, una bona part dels quals, quatre anys més tard, «están amontonados en un rincón de mi armario».

LA VEU DE L’ATLÀNTIDA
A l’escriptor granadí D. F. Díaz Carmona

Cabussada per lo llamp,

dins l’abisme jau l’Atlàntida,

cadavre d’un continent

que té la mar per fossana;

mes, tità mal soterrat,

tot sovint braceja i brama,

i avui ha llançat un crit

a sa veïna l’Espanya:

—Filla meva del meu cor,

vine, vine a mon llit d’aigua;

mon cadavre és de gegant,

mes n’hi cap un altre encara.

Compartir en twitter Compartir en facebook
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Ministerio de Cultura
Espais escrits
Unnim